Regulamin klubu

WEJŚCIE DO KLUBU JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU KLUBU:

 1. Klub HAH (Heaven and Hell) przy ul. Sądowej 9 w Katowicach jest klubem prywatnym.
 2. Każdy gość klubu powinien przed wejściem zapoznać się z „Regulaminem klubu”.
 3. Wykupienie biletu wstępu, wejście na „hasło”, wejście do klubu w dniach wolnych od opłat wstępu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Wstęp do klubu mają osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. Ochrona klubu w razie wątpliwości może wylegitymować gości przed wejściem do lokalu. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje manager klubu.
 5. Ochrona lub manager mogą zakazać wstępu do lokalu osobom, które znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, a także osobom, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie lub dyskomfort dla innych gości klubu.
 6. Ochrona lub manager mogą odmówić wstępu do lokalu bez podawania przyczyny.
 7. Ochrona ma prawo do chwilowej odmowy opuszczenia lokalu.
 8. Warunkiem wstępu do lokalu jest wykupienie biletu wstępu lub podanie hasła uprawniającego do darmowego wejścia do klubu. W celu usprawnienia ruchu na „bramce” osoby, które zakupiły bilet otrzymują pieczątkę klubu .W dni wyznaczone przez właściciela klubu wstęp jest bezpłatny.
 9. Odzież wierzchnią, a także torby, plecaki, inny duży bagaż należy pozostawić w szatni. Szatnia jest płatna.
 10. Zakazane jest wnoszenie do lokalu własnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz własnego jedzenia.
 11. Zakazane jest wnoszenie do klubu i używanie jakichkolwiek niedozwolonych środków odurzających.
 12. Nad bezpieczeństwem gości czuwa wynajęta przez klub firma ochroniarska. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia porządku należy kierować do ochroniarzy, managerów lub obsługi lokalu.
 13. Ochrona ma prawo na wejściu oraz w każdej innej chwili do kontroli zawartości torebek.
 14. Osoby łamiące regulamin, zakłócające porządek lub uporczywie utrudniające zabawę innym będą wypraszane z lokalu.
 15. Każda osoba może być wyproszona z lokalu bez podania przyczyny decyzją managera lub szefa ochrony.
 16. Goście klubu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia w miejscach do tego wyznaczonych. Wolne od dymu tytoniowego są: toalety, korytarze, hall, sale „Purgatory” i „Heaven”.
 17. Strefami przeznaczonymi dla osób palących jest bar „Hell” i ogródek.
 18. Goście klubu mają prawo do uczestniczenia we wszelkich promocjach i konkursach na zasadach określonych w oddzielnych regulaminach.
 19. Zakazuje się rozdawania ulotek oraz innych form reklamy bez uzgodnienia tego z kierownictwem klubu.
 20. Na terenie całego klubu obowiązuje zakaz fotografowania osób trzecich. Ochrona jest upoważniona do kontrolowania i kasowania zdjęć wykonanych w klubie na wszelkich nośnikach obrazu.
 21. Fotografowanie siebie oraz swoich znajomych z uwzględnieniem zasad z pkt 20 jest dozwolone na terenie całego klubu.
 22. Prawo do wykonywania zdjęć wszystkich osób przebywających w klubie ma koncesjonowany fotograf klubu.
 23. Zdjęcia wykonane przez fotografa klubu będą publikowane na stronie www oraz fanpage’u na facebook’u. W szczególnych przypadkach zdjęcia mogą zostać usunięte na prośbę sfotografowanego.
 24. Za wszelkie szkody materialne powstałe z winy klienta ponosi on odpowiedzialność finansową.
 25. Do kabin w toalecie wchodzi się pojedynczo.
 26. Za zgubienie numerka od szatni obowiązuje opłata 20 zł.

Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu muszą liczyć się z konsekwencjami wyproszenia z lokalu.